• Letná prevádzka 2014

  jún 24, 2014
  http://www.fpjj.sk/sites/default/files/styles/slide_b/public/field/image/holiday_2014_0.jpg?itok=2cg4lS9m

 • Medzinárodná konferencia

  marec 11, 2014
  http://www.fpjj.sk/sites/default/files/styles/slide_b/public/field/image/konferencia_maj_2014_0.jpg?itok=j1zH4Q-X

  Vysoká škola v Sládkovičove si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente (Sociálne, politické a právne kontexty) Termín konania: 22. –...

 • Profil absolventa

  marec 11, 2014
  http://www.fpjj.sk/sites/default/files/styles/slide_b/public/field/image/profil_absolventov.jpg?itok=mSQ-CGMi

  PROFIL ABSOLVENTA – Bc. Absolventi študijného odboru PRÁVO sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa typické právnické profesie, akou je napr. profesia sudcu, advokáta, prokurátora, notára...

 • Sociálny podporný program

  marec 11, 2014
  http://www.fpjj.sk/sites/default/files/styles/slide_b/public/field/image/socialny_fond.jpg?itok=_Rgo5E2c

  Škola v tomto roku prichádza aj s ponukou sociálneho podporného programu, v rámci ktorého prijme 10 študentov z radov sociálne odkázaných študentov na finančnú pomoc, ktorí budú mať u nás štúdium...

 • Prijímacie konanie

  marec 11, 2014
  http://www.fpjj.sk/sites/default/files/styles/slide_b/public/field/image/vss_skola_zpredu.jpg?itok=uXUgNTMx

  FAKULTA PRÁVA Janka JESENSKÉHO, študijný odbor „PRÁVO“ Forma štúdia: denná a externá. Forma podania prihlášky: písomne na adresu Vysoká škola Danubius, Richterova ul. 1171, 925 21...

Aktuality

Všetky aktuality nájdete na stránke

http://www.fpjj.sk/aktuality

Zo života fakulty

Profil absolventa

PROFIL ABSOLVENTA – Bc. Absolventi študijného odboru PRÁVO sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa typické právnické profesie, akou je napr. profesia sudcu, advokáta, prokurátora, notára...